• Home
 • Kompletní servis

Kompletní servis

Nabídka služeb v rámci servisu v oblasti bezpečnosti práce - BOZP a PO

 • Provádíme preventivní kontroly stavu pracovišť a provozů firmy či společnosti v dohodnutých termínech a s příslušnými vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení společnosti. Podle zjištění provádíme také zápis z kontroly s návrhy na odstranění zjištěných nedostatků
 • Zúčastňujeme se inspekcí kontrolních orgánů a zastupujeme klienta jako odborný poradce ve věcech BOZP a PO.
 • Napomáháme při vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání dle zdrojů a příčin.
 • Účastníme se vyšetřování smrtelných pracovních úrazů.
 • Zabezpečujeme včasnost a správnost hlášení firmy o pracovních úrazech, navrhujeme opatření a dáváme podněty ke snižování pracovní úrazovosti.
 • Aktualizujeme stávající dokumentaci BOZP a PO dle legislativních změn.
 • Vypracujeme příslušné směrnice k BOZP a PO a dále k poskytování OOPP dle platných předpisů, vyhlášek a zákonů. Vedeme veškerou evidenci k BOZP a PO a poskytujeme pomoc v BOZP a PO firmám a společnostem.
 • Na vyžádání se vyjadřujeme k návrhům, které jakýmkoliv způsobem řeší problematiku BOZP a PO ve firmě. 
 • Provádíme školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců firmy a poskytujeme odbornou pomoc při školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci firmy.
 • Přípravujeme firmy na certifikaci ISO, včetně jednání s certifikační společností a zpracování potřebných dokumentů

Finanční odměna za pravidelný servis se odvíjí od náročnosti provozu, zařazení do kategorie požárního nebezpečí a od počtu pracovníků - smluvní cena.

Při větším počtu uchazečů poskytujeme množstevní slevu na školení. 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates